ÜNLÜ DEİSTLER

İngiliz Düşünerler

 

Lord Herbert (1583-1648) : İngiliz Deizm’in babası  sayılmaktadır.

Eserleri : De Religione Gentilium(Pagan Dini), De Veritate (Doğrulukta)

 

 

 

Charles Blount (1563-1606) : Kendisini Deist açıkça beyan eden ilk düşünürdür.

Eserleri :The Oracles of Reason (Aklın Kahenetleri), Summary Account of Deist’s Religion (Deistliğin Özet Hikayesi)

 

 

 

İngiliz

Matthew Tindal (1657-1733) : Christianity as Old as the Creation (Yaratılış Kadar Eski Hıristiyanlık)

 

 

 

 

 John Toland (1670-1722) : Christianity not Mysterious (Hıristiyanlık Gizemli Değil), Pentheistikan (Pentikostal),(Sair Kar: John Toland Kimdir? – Doktora Tezi – Türkçe, İNDİR)

 

 

 

 

Fransız Düşünürler

Voltaire (1694-1778) : “Tanrı düşüncesinden başka her şey saçmadır.”, “Tanrı olmasaydı biz O’nu icat etmek zorunda kalacaktık, ama bütün tabiat O’nun var olduğunu bize haykırmaktadır.

 

 

 

Victor Hugo (1802-1885): 

 

 

 

 

 

Newton (1643-1727) : 

 

 

 

 

 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) : 

 

 

 

 

 

 

Amerikan Düşünürler

Abraham Lincoln (1809-1865):

 

 

 

 

 

Thomas Paine (1737-1809):