Türkiye’de Deizm Derneği’nin Tarihsel Serüveni

Türkiye’de Deizm Derneği tüzel kişilik kazanması serüveni 2013 yılına dayanmaktadır.

Yıl 2013’dür. Dinlerin esaretinden henüz kurtulmuş, büyük bir sarsıntı geçirmişlerdir. Bir zamanlar inanmış oldukları din tarafından kandırılmış olmalarının acı veren üzüntüsü içindeler. Ama kölelikten özgürlüğe kavuşmuş olmaları çok daha büyük bir sevinçtir onlar için. Sonsuz bir mutluluk ve iç huzuru yaşamaktalar. Bundan dolayı geçmişte hırpalanmış olmak pek de önemli değildir artık.

Dinlerin esaretinden henüz kurtulmuş, birkaç cesur yürekli gençtir bunlar.

Ancak mesele kendileri değildir artık. Mesele kendileri gibi köle olmuş güzel insanlardır artık. “Peki onlar nasıl kurtulacak canavarın elinden?”

Siyasal konjonktür İslami söylemlerini arttırmış, Siyasal İslam güçlenmektedir. Bu Siyasal İslam’ın aktörleri, halkı bilimsel eğitimden uzaklaştırmayı, ekonomik açıdan fakirleştirmeyi ve kurtuluş için dinlerine sarılmalarını sağlayarak bir sonraki seçimde daha da güçlenmeyi hedeflemektedir. Kahrolası bir durumdur bu!

Bu topraklardan nice cesur yürekli adamlar çıkmıştır ve çıkmalıdır” der ve aht ederler. “Güzel insanların dinsel esarette olmaları tahammül edilemez“dir.