Basında Biz

Sayı:5 / Tanrıyı Yeryüzünden Kovmak

II. BÖLÜM Özcan Pali’yle Türkiye’de Deizm Üzerine

… Bu düşünce hem çok doğru hem de çok yanlış. Şöyle ki; Deist düşünce oldukça doğal bir inançtır diyebiliriz. Deist bireylerin sonraki durağının ateizm olduğunu söylemek, hele hele genelleme yaparak bunu söylemek hiç de doğru olmayacaktır. Muhafazakâr iktidara yakınlığı ile bilinen, Mak araştırma şirketinin 2017 yılında türkiye’de yaptığı bir ankete göre, toplumun %86’sı teist, %6’sı Deist, %4’ü ateist, %4’ü agnostik görünmektedir…

ODA TV : 15.10.2018

“Siyasi otoritenin ve payanda olan otoritelerin yoğun hakaretine ve ötekileştirmesine maruz kalan Deizm düşüncesi ‘devlet eli’ ile dernekleşerek güç kazandı” denilen kuruluş ilanında şu açıklama yer aldı:

“13.06.2018 tarihinde başvuruda bulunan 12 kurucu üye, 18.09.2018 tarihinde İstanbul Valiliği’nce onaylanmış tüzüklerini alarak resmen Deizm Derneği’ni kurmuş oldular.”

Rudaw TV

https://www.youtube.com/watch?v=WnoURkCu9Wc