ANKETLER

TÜRKİYE’DE DİNİ İNAÇ ANKETLERİ

1 – OPTİMAR Araştırma Anketi   : Din-İnanç Anketi: T24

2 – KONDA Araştırma Anketi       : Bilime İnanç ve Bilim Dışılık Araştırması : Cumhuriyet veya PDF

3 – MAK Araştırma Anketi            : Türkiye’de Toplumun Dine ve Dini Değerlere Bakışı : Milli Gazete veya PDF

4 – Pew Araştırma Merkezi          : Türkiye’de İnanç/İnançsızlık Anketi : T24 veya PDF

5- Diyanet Araştırması                 : Türkiye’de Dini Hayat Araştırması : AA veya PDF 

6 – Sabancı Üniversitesi                : Türkiye’de Dindarlık : Cumhuriyet veya PDF